บุรีรัมย์-เร่งสอบสวน หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เดินทางไปยังพื้นที่ อ.รอง ล่าสุดผลตรวจผู้เกี่ยวข้องเป็นลบทั้งหมด

0

วันนี้(28 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมลี้ลอย นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จากรณีพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดตรัง เดินทางมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ในอำเภอนางรอง ในคืนที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 23.00 น. ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. หลังจากเดินทางออกจากโรงแรมดังกล่าว ได้แวะรับประทานอาหารเช้า เป็นร้าน ริมถนน ทานเสร็จเดินทางไปเที่ยวต่อที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

จากกรณีดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมควบคุมโรคในพื้นที่ ได้หารือกับเจ้าของกิจการถึงความสำคัญ และเร่งด่วนในการใช้มาตรการควบคุมโรค เพื่อค้นหาผู้สัมผัสกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยได้ข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการ ให้พนักงานที่มีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19, การกักตัว 14 วัน, การทำความสะอาดพื้นที่ในโรงแรมทั้งหมด และการหยุดให้บริการของทางโรงแรม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 – วันที่ 2 มกราคม 2564 หรือจนกว่าพนักงานทั้งหมดจะครบกำหนดการกักตัว (โดยนับตั้งแต่วันสัมผัสผู้ป่วย 20 ธันวาคม 2563) โดยมีมาตรการและแนวทางที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

1. ดำเนินการสอบสวนโรค และค้นหาผู้สัมผัสจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 51 ราย โดยแบ่งเป็น ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 12 ราย ได้แก่

– พนักงาน, แม่บ้าน ของโรงแรม จำนวน 6 ราย

– ผู้ที่เข้าพักในห้องพักเดียวกันในวันที่ 20-24 ธันวาคม 2563 จำนวน 6 รายกลุ่มเสี่ยงต่ำ จำนวน 39 ราย ได้แก่ – พนักงานโรงแรมแผนกอื่น ๆ จำนวน 6 ราย

– พนักงานร้านอาหาร จำนวน 30 ราย

– พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ราย

– พนักงานขายตั๋ว จำนวน 2 ราย

ซึ่งผู้สัมผัสทั้งหมด ได้ถูกติดตาม ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคแล้วอย่างเคร่งครัด และได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในกลุ่มเสี่ยงสูงในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 6 ราย ให้ผล negative เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในกลุ่มเสี่ยงต่ำ จำนวน 3 ราย ให้ผล negative เช่นเดียวกัน และประสานส่งต่อข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้ทีมควบคุมโรคจังหวัดอื่น ติดตามเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น

2. สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ได้ประกาศงดให้บริการเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่เดินทางเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

3. วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ประกาศแจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลา 08.30 – 09.00 น. ให้เฝ้าระวังอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน (20 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564) โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดผู้อื่น ไม่ควรไปในแหล่งชุมชน และไปรายงานตัวที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ (ไข้ ไอ เหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส) ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที

4. วันที่ 27 ธันวาคม 2563 นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยทีมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ร้านขายของที่ระลึก เน้นย้ำฉีดพ่นภายในตัวปราสาทอย่างทั่วถึง ตลอดจนจัดกิจกรรม Big cleaning day ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนั้นยังได้เน้นย้ำให้ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข (D-M-H-T-T) ดังนี้

1.Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน รวมถึงรวมทั้งบริเวณหน้าเวที จุดรอคิว จ่ายเงินซื้อของ

2.Mask wearing สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 100% เมื่อออกจาก เคหะสถาน และตลอดเวลาร่วมกิจกรรม

3.Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดล้างมืออย่างเพียงพอและทั่วถึง

4.Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน

5.Thaichana ติดตั้งและใช้แอฟพลิเคชั่นไทยชนะ

และขอให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง