บุรีรัมย์ เร่งฉีดวัคซีนต่อเนื่อง ลั่น ก.ย. ครบ 9 แสนคน

0

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2564 พบมีผู้ป่วยสะสมจำนวน 198 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 3 ราย รักษาหายแล้ว 173 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล 22 ราย

โดยอำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อ.เมือง 60 ราย รองลงมา อ.ประโคนชัย 22 ราย อ.นางรอง 21 ราย และ อ.บ้านกรวด กับ อ.คูเมือง อำเภอละ 15 ราย ตามลำดับ ส่วนอำเภอที่ไม่พบผู้ป่วย มี 2 อำเภอ คือ อ.แคนดง กับ อ.บ้านด่าน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่จะมีแนวโน้มลดลง แต่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ก็ยังมีมาตรการคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

นายพิเชษฐ พืชขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า การลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์รับหรือไม่รับวัคซีนป้องกันโควิดผ่านระบบ Buriram IC ที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์จัดทำขึ้นนั้น ล่าสุดพบว่ามีประชาชนตื่นตัวลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวแล้วกว่า 7.1 แสนคน ในจำนวนนี้ได้แจ้งความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีนกว่า 5.5 แสนราย

ซึ่งจากข้อมูลพบว่าได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วเกือบ 40,000 คน ขณะที่ทางจังหวัดตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไม่ต่ำกว่า 9 แสนคน ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนวัคซีนอย่างเพียงพอ ทางจังหวัดก็มีความพร้อมที่จะจะดำเนินการฉีดให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน 2564 นี้

แต่เนื่องจากขณะนี้วัคซีนยังมีจำนวนจำกัดและรอรับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นจึงต้องวางแผนบริหารจัดการวัคซีนดังกล่าว โดยเบื้องต้นจะทำการฉีดให้กับกลุ่มบุคคลและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงก่อนเป็นอันดับแรก และเมื่อได้รับวัคซีนมาเพียงพอก็จะทำการฉีดให้ครบตามเป้าหมาย