บุรีรัมย์ สั่งปิดสถานบันเทิง ร้านอาหารมีดนตรี ไม่มีกำหนด หลังยอดติดโควิดพุ่ง

0 105

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ออกคำสั่งปิดสถานบันเทิง ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรี ไม่มีกำหนด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่กว่า 300 ราย มีประวัติสัมผัสเชื้อจากสถานบันเทิง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันวาเลนไทน์ ที่มีผู้เดินทางข้ามจังหวัด

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1250/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) โดยมีเนื้อหาจำนวน 4 ย่อหน้ากระดาษ A4 ซึ่งลงนามโดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์

โดยเนื้อหามีสาระสำคัญว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน (Omicon) สามารถแพร่ได้เร็ว และมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ

และปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิดระลอกใหม่รวมกว่า 7,000 ราย ในจำนวนนี้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย ยืนยันที่สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรี มากถึง 300 ราย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันวาเลนไทน์ ที่มีผู้เดินทางข้ามจังหวัด ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ซึ่งหากยังคงปล่อยให้ดำเนินกิจการต่อไป อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไปยังสถานที่ชุมชน หมู่บ้านอื่นๆ ในวงกว้าง จนยากต่อการควบคุมโรค

ซึ่งในที่ประชุมของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา ได้มีมติสั่งปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรีทั้งจังหวัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 65 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รายงานตัวเลขล่าสุด ณ วันที่ 21 ก.พ. 65 มีผู้ติดเชื้อจำนวน 414 ราย โดยพบในพื้นที่จังหวัดถึง 387 ราย และติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่อีก 27 ราย ในพื้นที่ 18 อำเภอจากทั้งจังหวัด 23 อำเภอ ดังนี้ อ.เมืองบุรีรัมย์ 114 ราย (ในพื้นที่ 111 ราย) และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศชายอายุ 46 ปี

รองลงมาคือ อ.กระสัง 72 ราย (ในพื้นที่ 72 ราย), อ.สตึก 68 ราย (ในพื้นที่ 66 ราย), อ.นางรอง 25 ราย (ในพื้นที่ 23 ราย), อ.พลับพลาชัย 22 ราย (ในพื้นที่ 22 ราย), อ.ลำปลายมาศ 22 ราย (ในพื้นที่ 19 ราย), อ.เฉลิมพระเกียรติ 19 ราย (ในพื้นที่ 19 ราย), อ.คูเมือง 16 ราย (ในพื้นที่ 14 ราย) อ.หนองกี่ 16 ราย (ในพื้นที่ 16 ราย), อ.พุทไธสง 11 ราย (ในพื้นที่ 7 ราย), อ.บ้านกรวด 8 ราย (ในพื้นที่ 3 ราย), อ.ปะคำ 6 ราย (ในพื้นที่ 1 ราย), อ.แคนดง 5 ราย (ในพื้นที่ 5 ราย), อ.ประโคนชัย 4 ราย (ในพื้นที่ 4 ราย), อ.ห้วยราช 2 ราย (ในพื้นที่ 2 ราย), อ.บ้านด่าน 2 ราย (ในพื้นที่ 2 ราย), อ.ละหานทราย 1 ราย (ในพื้นที่ 1 ราย), อ.ชำนิ 1 ราย และรวมจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ทั้ง จ.บุรีรัมย์ มีผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว 10 ราย.

ขอบคุณข่าวจาก https://www.thairath.co.th