‘บุรีรัมย์’ ยกเลิกประกาศพื้นที่ควบคุม ‘หมู่บ้านโคกสะอาด’ พบมีผู้ป่วยติดโควิด 9 ราย

0

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติยกเลิกประกาศพื้นที่ควบคุมบริเวณคุ้มโคกน้อย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย ตั้งแต่ 6 โมงเย็นวันนี้ หลังเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำส่งตรวจ ผลเป็นลบ แต่พบมีผู้ติดเชื้อโควิด 9 ราย อยู่ระหว่างรักษา 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขณะที่ทั้งจังหวัดมีผู้ป่วย 96 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหายแล้ว 17 ราย รักษาตัวอยู่ใน รพ. 78 ราย

วันนี้ (28 เม.ย.64) นายอังกูร ศีลาเทวากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และนายยุทธนา สุริยะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ร่วมกันแถลงข่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการออกแถลงการณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 9 เรื่อง ยกเลิกพื้นที่ควบคุม บริเวณคุ้มโคกน้อย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

นายอังกูร ศีลาเทวากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งล่าสุดได้รับการยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อของจังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 96 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 17 ราย ยังรักษาตัวอยู่ใน รพ. จำนวน 78 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อ มีอายุต่ำสุด 8 เดือน ผู้ติดเชื้อ อายุสูงสุด 75 ปี ในจำนวนนี้ มีการจำแนกว่าเป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ หรือเป็นผู้ติดเชื้อที่มาจากจังหวัดอื่นๆ แล้วเข้ามาสัมผัสในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งก็พบว่ามีการระบาดในพื้นที่ที่เป็นการติดเชื้อภายในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 22 ราย ขณะนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อขึ้น

ล่าสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ก็มีมติเห็นชอบให้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องยกเลิกการกำหนดพื้นที่ควบคุมบริเวณคุ้มโคกน้อย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการปิดหมู่บ้าน บริเวณคุ้มโคกน้อย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มาตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 โดยมีการตรวจเพิ่มเติมผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งหมด รวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงทั้งหมด พบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งหมด 9 ราย อยู่ในระหว่างการรักษา 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย

อีกทั้ง ได้ดำเนินการตรวจเพิ่มเติมผู้ที่มีความเสี่ยง ในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ทั้งหมด 66 ตัวย่าง ซึ่งเป็นการตรวจกลุ่มเสี่ยงสูง หรือกลุ่มที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ก็พบว่าทั้งหมด ไม่พบเชื้อโควิด-19 จึงเชื่อได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ ที่มีการปิดหมู่บ้าน สามารถที่จะควบคุมการระบาดได้เรียบร้อย จึงทำให้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินการเปิดหมู่บ้าน และผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก็จะดำเนินการกักตัวต่อให้ครบ 14 วัน ก็คือครอบครัวสีแดง ส่วนกลุ่มอื่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำในหมู่บ้าน ก็จะกักตัวต่อให้ครบไม่น้อยกว่า 10 วัน และสังเกตุอาการไปจนครบ 14 วัน