บุรีรัมย์ นำเสบียงอาหาร มอบ 4 หมู่บ้าน ถูกสั่งปิดสกัดโควิด-19

0

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชน ชุมชนโคกมะค่า ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีคำสั่งให้เป็นพื้นที่ควบคุม เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จำนวน 600 ถุง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดหามาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและคณะสงฆ์ จำนวน 4 หมู่บ้าน 593 ครัวเรือน 1990 คน เป็นการเบื้องต้น

**** องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการโครงการป้องและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- โควิด19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม มอบแก่ประชาชนอำเภอนางรอง จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ม.5 บ้านโคกมะค่า มี 192 ครัวเรือน มีประชากร 591 คน

2. ม.6 บ้านโคกกระสัง มี 161 ครัวเรือน มีประชากร 559 คน

3. ม.10 บ้านโคกกลาง มี 106 ครัวเรือน มีประชากร 333 คน

4. ม.11 บ้านหนองเจริญสุข มี 134 ครัวเรือน มีประชากร 507 คน

รวมยอดทั้งหมด 593 ครัวเรือน และวัด รวม 600 ครัวเรือน มีประชากร 1990 คน

โดยเสบียงอาหารที่นำไปมอบครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าวสารหอมมะลิ น้ำหนัก 5 กิโลกรัม 1 ถุง , ปลากระป๋อง 10 กระป๋อง , บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 20 ซอง , น้ำมันพืช ขนาด 1 ลิตร 1 ขวด , น้ำปลา ขนาด 280 ซีซี. 1 ขวด และน้ำเปล่า ขนาด 780 ซีซี. จำนวน 24 ขวด โดยจะให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มารับมอบที่ยังจุดที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ ก่อนจะนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านของตัวเอง ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน ตามประกาศควบคุมโรค ครัวเรือนละ 1 ชุด