บุรีรัมย์-คูเมือง แล้งสุดในรอบ50ปี องค์การเร่งสูบน้ำช่วยกว่า10 กิโลเมตร

0

12 ส.ค.62- เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ  อ.คูเมือง   จ.บุรีรัมย์   ได้ใช้เครื่องสูบน้ำ เร่งทำการสูบน้ำจากลำน้ำมูลระยะทางไกลกว่า 10 กิโลเมตร  ไปเติมในสระกลางหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน มีบ้านเบาน้อย  หมู่ 2 , บ้านวังปลัด หมู่ 3  และบ้านหูลิง หมู่ 8   หลังประสบปัญหาภัยแล้งน้ำในสระมีสภาพแห้งขอด จนไม่สามารถสูบขึ้นไปผลิตประปาได้มาเป็นเวลานานกว่า 1 เดือน   ชาวบ้านต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภค     ซึ่งการสูบน้ำไปเติมสระกลางหมู่บ้านครั้งนี้  เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน  กว่า 300 หลังคาเรือน  ประชากรเกือบ 2,000 คน  ได้มีน้ำสำหรับผลิตประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดช่วงหน้าแล้ง   ขณะที่ชาวบ้านบอกว่า   นอกจากจะประสบปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคแล้ว  นาข้าวที่เพาะปลูกไว้ก็ขาดน้ำหล่อเลี้ยงทยอยยืนต้นตายอย่างต่อเนื่อง   และคาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาภายใน 1 สัปดาห์ข้าวก็จะแห้งตายเสียหายจำนวนมาก

 

นายแสงดาว คันดุไล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านหูลิง ระบุว่า ปีนี้ประสบภัยแล้งหนักที่สุดในรอบกว่า 50 ปี  น้ำในสระกลางหมู่บ้านที่ใช้สำหรับผลิตประปาแห้งขอดจนไม่สามารถสูบขึ้นไปทำประปาได้  ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน   ต้องพากันซื้อน้ำอุปโภคบริโภค  บางครัวเรือนก็ลงทุนเจาะบาดาลใช้ในครัวเรือน   จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยังทาง อบต.บ้านแพ   ซึ่งล่าสุดทาง อบต.ก็ได้นำเครื่องสูบน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด   มาสูบเติมสระผลิตประปาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน    ก็ขอบคุณทาง อบจ. และ อบต.ที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน    แต่ก็อยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสำรวจขุดลอกสระกลางหมู่บ้านให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้นกว่าเดิม   เพื่อจะได้มีน้ำใช้อย่างเพียง ไม่ประสบปัญหาวิกฤตอย่างเช่นปีนี้อีก

 

ขอบคุณบทความและรูปภาพจากเว็บ ไทยโพส