บุรีรัมย์ คุมเข้มเปิดเทอมวันแรก ทั้งตรวจคัดกรอง-เว้นระยะห่าง ป้องกันโควิด-19

0

(14 มิ.ย.) บรรยากาศเปิดภาคเรียนวันแรก ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนมากกว่า 1,700 คน ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก หลังปิดมานานกว่า 3 เดือน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และคณะครู มีการดำเนินการตามมาตรการของทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น ตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียน โดยผู้ปกครองจะส่งนักเรียนเพียงหน้าประตูโรงเรียนเท่านั้น จากนั้นจะมีครูประจำชั้นแต่ละห้องมารับเด็กนักเรียนไปดูแล มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ปกครอง และนักเรียน 3 จุด

ซึ่งผู้ปกครอง และนักเรียนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกคน หากนักเรียนคนใดมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะคัดแยกไว้ยังจุดที่จัดเตรียมไว้ เพื่อวัดอุณหภูมิอีกครั้ง หากยังมีไข้จะประสานผู้ปกครองมารับตัวเพื่อไปตรวจตามขั้นตอน พร้อมทั้งมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่บริเวณหน้าห้องเรียนทุกห้อง

นอกจากนั้น ยังได้จัดห้องเรียนให้ลดความแออัดไม่เกินห้องละ 20 คน จัดโต๊ะเรียนแบบเว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1 เมตร และห้ามนักเรียนใช้สิ่งของร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ส่วนบริเวณหน้าโรงเรียนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มารับส่งนักเรียน ทั้งเช้าและเย็น

อ่านข่าวเต็ม

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สยามรัฐ