บุรีรัมย์โดนด้วย! ศบค.สั่งปิดสถานบันเทิง-คาราโอเกะ-อาบอบนวด 41 จังหวัด 14 วัน

0

กระทรวงสาธารณสุข เผย ศบค.ชุดใหญ่ มีมติให้ปิดสถานบันเทิง สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานที่บริการสถานบันเทิง อาบอบนวด ทั้งหมด 41 จังหวัด เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

จากกรณี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข (ศปก.สธ.) เตรียมเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานที่บริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบการกิจการ อาบอบนวด ใน 41 จังหวัด รวมถึง กทม.และปริมณฑล เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

(8 เม.ย.) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการระบาดจากสถานบันเทิงว่า มีมติให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานที่บริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบการกิจการอาบอบนวด จํานวน 41 จังหวัด เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน โดยพิจารณาจากจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง หรือสถานประกอบการ จังหวัดที่มีความเสี่ยง เป็นทางผ่าน หรือ เมืองใหญ่ มีสถานบันเทิงมาก ได้แก่

กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นนทบุรี, นครปฐม, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, นครนายก, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ราชบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ระนอง, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ยะลา, นราธิวาส, นครราชสีมา, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, อุดรธานี, บุรีรัมย์, เลย, เชียงใหม่, ลําปาง, เชียงราย, ตาก, เพชรบูรณ์

การจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดดําเนินการได้ตามที่ทางราชการกําหนดในแต่ละ พื้นที่โดยเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ในกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อในสถาน ประกอบการให้ผู้มีอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ดําเนินการดังนี้

– กรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในสถาน ประกอบการใด ให้มีคําสั่งปิดสถานที่นั้นๆ เพื่อจัดระเบียบและระบบป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 สัปดาห์

– กรณีตรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มหลายแห่ง ในพื้นที่จังหวัดใด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณาเพิ่ม การปิดร้านอาหารที่มีความเสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบการที่เป็นห้องแอร์ สถานประกอบการที่ไม่ ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์