บุรีรัมย์รับต้นหนาวจัดกิจกรรม เที่ยวเมืองผลไม้แห่งใหม่ของดี อ.โนนสุวรรณ

0

ต้นหนาวอำเภอโนนสุวรรณ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “เพื่อนพ้องน้องพี่ ชมของดีโนนสุวรรณ” เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยว เมืองแหล่งน้ำแร่ เมืองผลไม้ชั้นดี จากทุกภาค แหล่งศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ขอบคุณ : บ้านเมือง