บุรีรัมย์ยันไม่พบผู้ที่เดินทางจากตลาดค้าส่งสัตว์น้ำ จ.สมุทรสาคร

0

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่า จากที่มีการเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลถึงจำนวนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น เป็นการสำรวจข้อมูลของเจ้าหน้าที่สาะารณสุข และ อสม. ที่ออกสำรวจเชิงรุกค้นหาผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1-21 ธันวาคม 2563 เพื่อเฝ้าระวังการสัมผัสเชื้อโควิด-19 พบว่ามีผู้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 27 ราย แต่ทั้งหมดไม่มีประวัติเดินทางมาจากตลาดค้าส่งสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่เชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ได้แนะนำให้ผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 27 ราย สวมหน้ากาอนามัยทุกครั้งที่ออกจากเคหสถาน และลดการไปในแหล่งชุมชน สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. ทันที

อาจจะตอบแชทไม่ทัน ขอให้ยึดตามเอกสารฉบับนี้นะครับ … กักตัวเฉพาะผู้มาจากสมุทรสาครนะครับ 📣📣📣📣 ประกาศ…

โพสต์โดย ถามตอบคำถามโควิด19 จ.บุรีรัมย์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2020

ผู้จัดการออนไลน์