บุรีรัมย์พลิกวิกฤตช่วงน้ำหลาก เร่งสูบน้ำเติมอ่างจระเข้มาก สำรองผลิตประปาหน้าแล้ง

0

 หลังจากมีฝนตกต่อเนื่องจากอิทธิพลพายุหลายลูกพาดผ่านพื้นที่ภาคอีสาน ทำให้อ่างเก็บหน้าหลายแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณเกินความจุต้องระบายออก ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมเครื่องสูบน้ำทั้งจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 (นครราชสีมา), องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ มาทำการสูบผันน้ำจากลำห้วยต่างๆ เข้าไปเติมยังอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เพื่อสำรองไว้ใช้ในการผลิตประปาหล่อเลี้ยงประชาชน และเขตเศรษฐกิจในตัวเมืองบุรีรัมย์ เนื่องจากปัจจุบันอ่างห้วยจระเข้มากดังกล่าวยังปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์เหลือปริมาณน้ำเพียง 12 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 46 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความจุอ่าง 26 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้เร่งระดมสูบผันน้ำเติมอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากเฉลี่ยวันละ 22 ชั่วโมง และจะสูบอย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่าจะมีน้ำสำรองในอ่างอย่างเพียงพอในการผลิตประปาไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้น้ำ

ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด เป็นแหล่งน้ำดิบอีกแหล่งที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงตัวเมืองบุรีรัมย์ มีน้ำเพียง 3 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความจุอ่างกว่า 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้สร้างคลองเชื่อมเพื่อดึงน้ำมาเติมสำรองเช่นกัน

ขอบคุณ

MGR Online