บุรีรัมย์ผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 1 ราย รักษาหายแล้ว 151 ราย

0

บุรีรัมย์ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 1 ราย รักษาหายแล้ว 151 ราย ขณะที่ยอดผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ในระบบ Buriram IC เพื่อประเมินตนเองแล้วรับหรือไม่รับวัคซีนแล้ว 648,182 คน ในจำนวนนี้จำนงรับวัคซีน 479,635 คน

สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ กลับมามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยจากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 24 พ.ค.2564 พบมีผู้ป่วยสะสมจำนวน 187 ราย เสียชีวิต 2 ราย รักษาหายแล้ว 151 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล 33 ราย โดยในวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 1 ราย ที่อำเภอสตึก