บุรีรัมย์ป่วยโควิดพุ่ง 215 ราย! ติดเชื้อในจังหวัดเกือบ 200 สั่งปิดสถานที่เสี่ยง

0 295

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2565 สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ

บุรีรัมย์มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ เพิ่ม 215 ราย

จำแนกเป็น
-พบในจังหวัด 196 ราย
-ติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 19 ราย
เมือง 110 ราย (ในพื้นที่ 104 ราย
ประโคนชัย 41 ราย (ในพื้นที่ 39 ราย)
ลำปลายมาศ 16 ราย (ในพื้นที่ 14 ราย)
สตึก 10 ราย (ในพื้นที่ 8 ราย)
คูเมือง 10 ราย (ในพื้นที่ 10ราย)
หนองกี่ 8 ราย (ในพื้นที่ 6 ราย)
หนองหงส์ 7 ราย (ในพื้นที่ 5 ราย)
ห้วยราช 2 ราย (ในพื้นที่ 2 ราย )
บ้านใหม่ไชยพจน์ 5 ราย (ในพื้นที่ 4 ราย )
โนนดินแดง 5 ราย(ในพื้นที่ 4 ราย)
โนนสุวรรณ 1 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ชั่วคราว