บุรีรัมย์ปลอดวิกฤติแล้ง!ปีนี้มีน้ำใช้การมากกว่าปี63 ถึง 3 เท่า

0

บุรีรัมย์ปลอดวิกฤติแล้งน้ำใช้การมากกว่าปี’63 ถึง 3 เท่าสทนช.ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ รับลูก “บิ๊กป้อม”ส่งต่อนโยบายป้องกันภัยแล้ง ชี้บ่อบาดาลหนุนน้ำกินน้ำใช้ประชาชนได้ประโยชน์กว่า 200 ครัวเรือน มั่นใจแล้งนี้ไม่มีซ้ำรอยปีก่อน

อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ยังมีมาก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักที่ใช้สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำ 14.76 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุเก็บกัก 26 ล้าน ลบม. คิดเป็น 57 % ซึ่งถือว่ามีเพียงพอในการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเขตเศรษฐกิจสำคัญในตัวเมืองบุรีรัมย์ในช่วงแล้งนี้ได้อย่างเพียงพอ

  อย่างไรก็ตาม แม้ปริมาณน้ำอุปโภค-บริโภคจะไม่ขาดแคลน แต่ยังคงต้องจัดสรรน้ำเพื่อกิจกรรมการต่างๆตลอดทั้งฤดูและสำรองถึงต้นฤดูฝน จึงได้เน้นย้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งให้เป็นไปตามแผนเนื่องจากสภาพน้ำต้นทุนมีจำกัด ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะรณรงค์ไม่ให้มีการเพาะปลูกข้าวเพิ่มขึ้นอีกเพื่อไม่ให้กระทบกับน้ำต้นทุน

ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการเพาะปลูกแล้ว 3.2 หมื่นไร่จากแผน 1.6 หมื่นไร่  “สถานการณ์น้ำในพื้นที่บุรีรัมย์ช่วงฤดูแล้งปีนี้เบาใจได้ว่าไม่วิกฤติแน่นอน  เนื่องจากมีการบริหารจัดการน้ำได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ปริมาณน้ำใช้การได้ในแหล่งน้ำทุกขนาดความจุรวม 475 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำใช้การ รวม 266 ล้าน ลบ.ม.หรือ 56% (มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี’63 ถึง 154 ล้าน ลบ.ม.)

สรุปจาก : www.bangkokbiznews.com