บุรีรัมย์ประกาศเข้ม มาจากพื้นที่เสี่ยงเดินทางเข้าจังหวัดต้องกักตัวในสถานที่ ที่รัฐจัดให้

0

จังหวัดบุรีรัมย์ ออกประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศ ศบค. ต้องกักตัวในสถานที่ ที่รัฐจัดให้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 หลังพบมีการติดเชื้อคลัสเตอร์ใหม่

วันนี้ (25 มิ.ย. 64) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ทันต่อลักษณะการแพร่ระบาดในพื้นที่ปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามีการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ใหม่วงที่ 3 โดยมีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด และพื้นที่เสี่ยง เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพาหะนำเชื้อโควิด-19 ไปแพร่กระจายให้กับคนในครอบครัว และมีการแพร่กระจายเชื้อต่อไปยังคนใกล้ชิด และคนในหมู่บ้านเดียวกัน เช่น ที่ในพื้นที่อำเภอประโคนชัย อำเภอห้วยราช และล่าสุดที่อำเภอลำปลายมาศ

นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ส่วนหนึ่งกลับมาด้วยอาการติดเชื้อ หรือกลับมาแล้วไม่ปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ มีการไปยังสถานที่ต่างๆ มีการพบปะสังสรรค์กับครอบครัวอื่น จึงมีการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ใหม่ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ มีข้อห่วงใยหากไม่มีมาตรการที่เข้มแข็งพอ ก็ไม่สามารถดักจับ ควบคุม หรือคัดกรอง จึงได้เห็นชอบให้ออกประกาศมาตรการป้องกันสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกำหนดพื้นที่ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค ) ประกาศกำหนด

จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสดและเข้มงวด คือ จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ควบคุมสูงสุด คือ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาครสระบุรี ยะลา และนราธิวาส หากประสงค์จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องกักกันตัวในสถานที่ ที่รัฐจัดให้ หรือ Local Quarantineไม่น้อยกว่า 14 วัน

ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม ต้องกักกันตัวเองที่บ้าน หรือ Home Quarantine ไม่น้อยกว่า 14 วัน เช่นกัน และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูง จำนวน 53 จังหวัด จะต้องเข้ารายงานตัว และให้เฝ้าสังเกตการณ์อาการตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน ทั้งนี้หากพบอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลในท้องที่ทันที

ด้าน นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย และหลายจังหวัดยังคงมีอัตราการป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จังหวัดบุรีรัมย์ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนั้น ยังได้กำชับ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวังพื้นที่ หากมีผู้ที่มาจาก 15 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น ต้องนำไปตรวจคัดกรอง และกักกันตัวที่ Local Qaurantine อย่างเคร่งคัด พร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกคน เราต้องช่วยป้องกัน โดยรีบลงทะเบียนฉีดวัคซีน และ ปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิต ตามปกติ โดยเร็วต่อไป