บุรีรัมย์ติดเชื้อนิวไฮ +71 ราย!ส่วนใหญ่มาจากพื้นที่เสี่ยง

0 434

(9ก.ค.2564) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 ถึง วันที่ 9 ก.ค.2564 ว่า ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 71 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง 45 ราย พบในจังหวัด 12 ราย และพบติดเชื้อก่อนเข้าสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ (Local quarantine) 14 ราย

แยกรายอำเภอดังนี้กระสัง 13 คน(ในพื้นที่1คน)นาโพธิ์ 9 คน (ในพื้นที่ 8 คน)ละหานทราย 7 คน(ในพื้นที่ 2คน)เมือง 4 คน (ในพื้นที่ 1คน)บ้านใหม่ไชยพจน์ 1 คนลำปลายมาศ 4 คนคูเมือง 8 คนบ้านกรวด 8 คน ประโคนชัย 3 คนสตึก 3 คนหนองกี่ 3 คนแคนดง 2 คนนางรอง 2 คนโนนดินแดง 2คนหนองหงส์ 1 คนปะคำ 1 คน

สสจ.บุรีรัมย์สรุป จำนวนผู้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง และสีส้ม สะสมจำนวน 24,387 คนจำนวนผู้กักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ในท้องถิ่น (Local Quarantine ) 2,802 คนกักตัวที่บ้าน (Home quarantine ) 21,585 คน