บุรีรัมย์คุมเข้ม! ห้ามเข้า/ออกหลายหมู่บ้าน หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

0

(10 มิ.ย. 64) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุมเข้มห้ามเข้า/ออกหลายหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอประโคนชัย และอำเภอห้วยราช หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

นายพิเชษฐ พืชขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่บ้านกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลไพศาลอำเภอประโคนชัย จำนวน 6 ราย และที่บ้านสะแกสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จำนวน 3 ราย ซึ่งมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมทั้ง 2 พื้นที่เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ จึงออกคำสั่งกำหนดพื้นที่ควบคุม ห้ามประชาชนเข้าไป หรือออกจากพื้นที่บริเวณคุ้มตะเปียงกะดอล บ้านกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย และพื้นที่บริเวณคุ้ม 3 คุ้ม 4 และคุ้ม 5 บ้านสะแกสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 23 มิถุนายน 2564 รวม 14 วัน

ทั้งนี้ ได้มอบหมายภารกิจและจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในพื้นที่อำเภอประโคนชัย และอำเภอห้วยราช เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน หากมีความจำเป็นต้องเข้า/ออก ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานควบคุมก่อน ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ว่า แม้จะเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ได้แก่ D : Distancing เว้นระยะระหว่าง บุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T : Temperature ตรวจวัด อุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อสงสัย หรือมีอาการ และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง พร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกท่านลงทะเบียนในระบบ BURIRAM IC หรือ อสม./เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครบตามหมอนัดอีกด้วย

ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์