บุญบั้งไฟประเพณีที่เริ่มหายไปในบุรีรัมย์

0

เมื่อสมัยก่อนจะมีประเพณีขอฝน เมื่อเข้าช่วงไถกลบที่นา โดยจะมีการแห่นางแมวและประเพณีบุญบั้งไฟ ที่อยู่กับคนไทยชาวอีสานมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นประเพณีจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนตามความเชื่อชาวไทยอีสาน และยังเป็นกิจกรรมเพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ในตำบลนั้นๆได้มีส่วนร่วมอีกด้วย ในปี2562 นี้ก็มีประเพณีบุญบั้งไฟที่ บ้านหนองบัวลี ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ งานจัดขึ้นในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 จะมีดนตรี แหละการแห่บุญบั้งไฟสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ หนองบัวลี

ในตัวบั้งไฟ ประกอบด้วยดินประสิว ท่อPVCขนาดต่างๆและหางที่ทำด้วยลำไม้ใผ่
ในสมัยก่อน หากบั้งไฟของไครไม่ขึ้น ก็จะจับบุคคนที่เป็นเจ้าของบั้งไฟนั้นโยนลงโครน เพื่อจะสื่อว่า คนที่เปียก โครนคือคนที่ทำบั้งไฟไม่ขึ้นนั้นเอง และเป็นการเล่นเพื่อครายเครียดอีกด้วย ในสมัยนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็น