บุกรวบ อธิบดีกรมอุทยานฯ กลางห้องประชุม กระเช้าเพียบ เจอเงินสด 5 ล้าน ในห้องทำงาน

0

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าจับกุม นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฐานเรียกรับผลประโยชน์ หลังตรวจค้นห้องทำงานพบเงินสดจำนวนหนึ่ง ตรวจยึดของกลางเงินสดมูลค่าประมาณ 4.9 ล้านบาท พร้อมกับซองบรรจุเงินที่มีการจ่าหน้าซองจากหน่วยงาน ในแต่ละสังกัดอีกจํานวนหลายซอง และเอกสารอีกหลายฉบับซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินการเรียกรับเงินของนายรัชฎา นําส่งพนักงานสอบสวน ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป

ภาพ/ข่าว https://www.komchadluek.net/news/crime/539763

สืบเนื่องจากวันนี้ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวาระการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นอกจากนี้ ยังมีบรรดาผู้บริหารส่วนต่างของกรมอุทยานฯ ทั่วประเทศ ถือกระเช้าเพื่อมาอวยพรปีใหม่นายรัชฎาจำนวนมากด้วย

ภาพ/ข่าว https://www.komchadluek.net/news/crime/539763

แต่ระหว่างที่การประชุมกำลังดำเนินไป ปรากฏว่าได้มีเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) บุกเข้ามาในห้องประชุมกะทันหัน พร้อมเชิญตัวนายรัชฎาเข้าไปในห้องเพื่อพูดคุย ท่ามกลางความงุนงงของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ

ภาพ/ข่าว https://www.komchadluek.net/news/crime/539763

พฤติการณ์ สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ได้มีผู้ร้องเรียนกับทางเจ้าหน้าที่ ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายรัชฎา ข้าราชการระดับสูง ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เนื่องจากมีพฤติกรรม เรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยเป็นการเรียกรับ เงินจากหัวหน้าหน่วย เพื่อเป็นการวิ่งเต้นให้รักษาตําแหน่งหัวหน้าหน่วยไว้ให้ โดยหากหัวหน้าหน่วยแต่ละ หน่วย ไม่นําเงินมาวิ่งเต้นตําแหน่งกับนายรัชฎา จะถูกโยกย้ายออกจากตําแหน่ง ซึ่งการวิ่งเต้นรักษาตําแหน่งนั้น หัวหน้าหน่วยจะต้องนําเงินมามอบให้ที่สํานักงานของนายรัชฎา รายละประมาณ 500,000 – 1,000,000 บาทอีกทั้งยังต้องนําเงินสดมามอบให้เป็นรายเดือนอีกด้วย

นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ข้าราชการระดับสูงรายดังกล่าว มีพฤติกรรมในการเรียกเก็บเงินจากหัวหน้า หน่วยงานในภาคสนามอีกด้วย โดยจะคิดตามอัตราส่วนจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เช่น อุทยาน แห่งชาติ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะเก็บ 18.5 เปอร์เซ็นต์ จากหมวดงบดําเนินงานและค่าใช้สอย,หน่วย ป้องกันไฟป่า 30 เปอร์เซ็นต์จากหมวดงบดําเนินงานและค่าใช้สอย

ที่มา…https://www.sanook.com/news/8705802/