บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงิน500 บาท โอนแล้วใช้ไม่หมดไม่สมทบเดือนถัดไป

0

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.8 ล้านคนแล้ววันนี้ (1 ก.พ.) จำนวน 500

บาท สำหรับวงเงิน 500 บาท ที่ กรมบัญชีกลาง โอนเงินเพิ่มให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  เนื่องจาก คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาเพิ่ม

กำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ม.ค.- มี.ค.64

สำหรับมาตรการเยียวยาเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ “เราชนะ” รับถึง 2 เด้ง รายละเอียดดังนี้

1 ม.ค.64 ค่ารูดซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า วงเงิน 700-800 บาท (ไม่สะสมยอดใช้ในเดือนถัดไป)

1 ก.พ.64 ค่ารูดซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า วงเงิน 700-800 บาท (ไม่สะสมยอดใช้ในเดือนถัดไป


5 ก.พ.64  ค่ารูดซื้อสินค้าจากโครงการเราชนะ วงเงิน 675-700 บาท (ใช้ไม่หมดสะสมยอดได้ในเดือนถัดไป)

12 ก.พ.64 ค่ารูดซื้อสินค้าจากโครงการเราชนะ วงเงิน 675-700 บาท (ใช้ไม่หมดสะสมยอดได้ในเดือนถัดไป)

19 ก.พ.64 ค่ารูดซื้อสินค้าจากโครงการเราชนะ วงเงิน 675-700 บาท (ใช้ไม่หมดสะสมยอดได้ในเดือนถัดไป)

26 ก.พ.64 ค่ารูดซื้อสินค้าจากโครงการเราชนะ วงเงิน 675-700 บาท (ใช้ไม่หมดสะสมยอดได้ในเดือนถัดไป)
 

– สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถสะสมยอดใช้เงินโครงการ “เราชนะ”  ได้จนถึง 31 พ.ค.64

– ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เคยได้รับวงเงิน 200 บวกเพิ่มอีก 500 บาท จะได้รับวงเงินในการรูดซื้อสินค้า 2,800 บาท จนครบวงเงิน


– ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เคยได้รับวงเงิน 300 บวกเพิ่มอีก 500 บาท จะได้รับวงเงินในการรูดซื้อสินค้า 2,700 บาท จนครบวงเงิน

– ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินเยียวยาทุกคน โดย กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าโดยไม่ต้องลงทะเบียน