บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับโบนัส 2 เด้ง “เราชนะ-เงินพิเศษ 1,200 บาท”

0

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เฮให้ดัง รับทรัพย์ 2 เด้ง จากโครงการเราชนะ และเงินพิเศษ 200 บาท นาน 6 เดือน รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท

จากมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เพิ่งผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม ครม. ที่ผ่านมา พบว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวนกว่า 13.7 ล้านคน ถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับเงินเยียวยาจากโควิด-19 ระลอกใหม่ หากดูรายละเอียดจากมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย เห็นได้ว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2 รายการ ได้แก่

  • การเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วงเงิน 1,200 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64)
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่เคยได้รับสิทธิเราชนะ จะได้รับวงเงินเพิ่มรวม 2,000 บาท สัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ใช้จ่ายได้ถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 64 ส่วนรายละเอียดการโอนเงินจะต้องรอที่ประชุม ครม. พิจารณาในสัปดาห์หน้า
s__2458015
S! Money (Exclusive)
สนับสนุนเนื้อหา