นางรอง จ.บุรีรัมย์ สถานการณ์น้ำวิกฤต มีน้ำดิบผลิตประปาได้อีก 20 วัน

0 1,385

จากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำอ่างเก็บน้ำสำคัญแห้งขอดไม่เฉพาะในตัวเมืองบุรีรัมย์เท่านั้น ในพื้นที่ต่างอำเภอก็ประสบภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเช่นเดียวกัน

นายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอนางรอง พร้อมด้วย สิบเอกทองเต็ม สองเมือง นายช่างชลประทานชำนาญงาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนบริหารจัดหาน้ำสำรอง เพื่อเติมอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำดิบสำคัญสำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค การเกษตร และยังเป็นแหล่งน้ำหลักสำคัญที่ครู-นักเรียนประจำประมาณ 900 คน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ใช้ในการอุปโภค ซึ่งปัจจุบันมีสภาพแห้งขอด เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้ไม่มีน้ำมาเติมอ่างให้เต็มปริมาตรความจุในช่วงที่ผ่านมา

นายอำเภอนางรอง เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในขณะนี้ถึงขั้นวิกฤต อ่างเก็บหนองทะลอกแห่งนี้มีสภาพแห้งขอด สามารถผลิตน้ำประปาได้อีกประมาณ 20 วัน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการประหยัดน้ำเพื่อที่จะยืดเวลาการใช้น้ำไปได้อีก

ขณะนี้กำลังดำเนินการหาน้ำสำรองมาเพิ่ม ในช่วงแรกจะดำเนินการสูบน้ำระยะไกล กาลักน้ำ และวิธีการอื่นๆ เพื่อรวบรวมน้ำที่คงค้างอยู่ตามหน้าฝายต่างๆ ในคราวที่ขอรับการสนับสนุนน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เป็นน้ำดิบให้ผลิตน้ำประปาในตัวเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งคาดว่าน่าจะรวบรวมได้ประมาณ 3 แสนลูกบาศก์เมตร จึงขอความร่วมมือประชาชนที่มีพื้นที่การเกษตรตามลำน้ำมาศไหลผ่าน โปรดให้ความร่วมมือในการแก้ไขวิกฤตขาดน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของชาว อ.นางรองให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์