ทำไมบุรีรัมย์ถึงเป็น “เมืองแปะ”

0

เมืองแปะ เป็นชื่อเดิมของจังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณนี้อดีตเคยเป็นที่ตั้งชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยทราวดี เพราะมีร่องรอยคูน้ำคัน ดิน รูปแบบทวารวดีปรากฏให้เห็นจากภาพถ่ายทางอากาศ 

เรื่องราวของเมืองแปะปรากฏขึ้นในตอนปลายสมัยกรุงธนบุรีประมาณ พ.ศ. 2319 กรมการเมืองนครราชสีมาได้มีใบบอกเข้ามาว่า พระยานางรองเจ้าเมืองคบคิดเป็นกบฏร่วมกับเจ้าโอ เจ้าอิน และอุปฮาดเมืองจำปาศักดิ์ จึงโปรดเกล้าให้พระยาจักรี (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช) เป็นแม่ทัพไปปราบ จับตัวพระยานางรองประหารชีวิตและสมทบกับพระยาสุรสีห์ (สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุสิงหนาท) คุมกองทัพ หัวเมืองฝ่ายเหนือยกไปตีเมืองจำปาศักดิ์ เมืองโปงและเมืองอัตปือได้ทั้ง 3 เมือง ประหารชีวิตเจ้าโอ เจ้าอิน อุปฮาดเมืองจำปาศักดิ์ และเกลี้ยมกล่อมเมือง ต่างๆ ใกล้เคียงให้สวามิภักดิ์ ได้แก่หัวเมืองเขมรป่าดง อันได้แก่เมืองตลุง สุรินทร์ สังขะ และเมืองขุขันธ์ รวบรวมผู้คนตั้งเมืองขึ้นในเขตเมืองขอมร้องเรียก ว่า “เมืองแปะ” ตามชื่อต้นไม้และแต่งตั้งให้บุตรเจ้าเมืองผไทสมัน (พุทไธสง) ให้เป็นเจ้าเมือง ซึ่งต่อมาได้เป็นพระยานครภักดี 

ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนชื่อเมืองแปะเป็น”บุรีรัมย์”
เมืองแปะถือเป็นจุดกำเนิดของเมืองบุรีรัมย์ ปัจจุบันบริเวณนี้คือบริเวณที่เป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ต้นแปะ บุรีรัมย์
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/brr/brr1301.html