ทั่วโลกป่วยโควิด-19 สะสมเกิน 35 ล้าน

0

เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 07.40 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกรวม 35,120,979 ราย เพิ่มขึ้น 293,076 ราย เสียชีวิต 1,037,494 ราย เพิ่มขึ้น 4,761 ราย รักษาหาย 26,111,251 ราย

ประเทศที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 7,600,353 ราย เพิ่มขึ้น 48,432 ราย เสียชีวิต 214,271 ราย เพิ่มขึ้น 749 ราย รักษาหาย 4,814,551 ราย
2.อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 6,547,413 ราย เพิ่มขึ้น 75,479 ราย เสียชีวิต 101,812 ราย เพิ่มขึ้น 937 ราย รักษาหาย 5,506,732 ราย
3.บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 4,906,833 ราย เพิ่มขึ้น 24,602 ราย เสียชีวิต 146,011 ราย เพิ่มขึ้น 580 ราย รักษาหาย 4,248,574 ราย
4.รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 1,204,502 ราย เพิ่มขึ้น 9,859 ราย เสียชีวิต 21,251 ราย เพิ่มขึ้น 174 ราย รักษาหาย 975,859 ราย
5.โคลัมเบีย มีผู้ติดเชื้อ 848,147 ราย เพิ่มขึ้น 6,616 ราย เสียชีวิต 26,556 ราย เพิ่มขึ้น 159 ราย รักษาหาย 757,801 ราย

ขณะที่ประเทศเมียนมา อยู่ในลำดับที่ 88 มีผู้ติดเชื้อรวม 16,503 ราย เพิ่มขึ้น 978 ราย เสียชีวิต 371 ราย เพิ่มขึ้น 18 ราย รักษาหาย 4,795 ราย

ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 138 มีผู้ติดเชื้อ 3,583 ราย เพิ่มขึ้น 8 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 3,386 ราย