ทย.สั่งสนามบินบุรีรัมย์ตรวจเข้มโควิด-19

0

7 เมษายน 2564 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมบำรุง ทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โดยโครงการดังกล่าว ได้รับงบประมาณในกรอบวงเงิน 102,792,000 บาทโดยมีบริษัท สยามธรรมานนท์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง โดยมีความคืบหน้าของโครงการ 21.31%โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการโครงการดังกล่าวฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

อย่างไรก็ตามปัจจุบันท่าอากาศยานบุรีรัมย์เปิดให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยมี สายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินนกแอร์ ในเส้นทางดอนเมือง – บุรีรัมย์- ดอนเมือง เป็นประจำทุกวัน ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 044 666334 หรือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiFlightInfo เพื่อเช็คเที่ยวบินได้แบบ Real Time และรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของกรมท่าอากาศยาน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Andriod

นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมในการ อำนวยความสะดวกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของผู้โดยสาร ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและรัฐบาล และความพร้อมในการ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในทุกมิติและเน้นย้ำยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแนวทาง D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายอภิรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ได้สั่งการให้ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน เตรียมความพร้อมให้ความร่วมมือกับทางจังหวัด ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการป้องกัน การระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 โดยนายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดให้ 5 จังหวัดดังต่อไปนี้ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม เป็นพื้นที่สีแดง โดยผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องทำการกักตัว 14 วัน หรือ ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 แบบ Rapid Test ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ หรือ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ค่าใช้จ่าย 600 บาท ) หากผลตรวจเป็นลบไม่ต้องทำการกักตัว