จ.บุรีรัมย์เปิดถนนคนเดิน “ถม หมืด ถม มอ Street” ที่ อ.นางรองวันแรกคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวยอมเบียดเข้าชม ชิม จับจ่ายซื้อสินค้า ผลผลิตชุมชนกันอย่างเนืองแน่น

0

จ.บุรีรัมย์เปิดถนนคนเดิน “ถม หมืด ถม มอ Street” ที่ อ.นางรองวันแรกคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวยอมเบียดเข้าชม ชิม จับจ่ายซื้อสินค้า ผลผลิตชุมชนกันอย่างเนืองแน่น

จ.บุรีรัมย์เปิดถนนคนเดิน “ถม หมืด ถม มอ Street” ที่ อ.นางรองวันแรกคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวยอมเบียดเข้าชม ชิม จับจ่ายซื้อสินค้า ผลผลิตชุมชนกันอย่างเนืองแน่น
เมื่อช่วงคำวานนี้(3ต.ค.57) เวลา 16.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอนางรอง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวนางรองจำนวนมาก ร่วมเปิดกิจกรรมถนนคนเดินภายใต้ชื่อ “ถม หมืด ถม มอ Street.” ที่บริเวณถนนสืบสหการตัดกับถนนณรงค์ดำริ(หน้าบ้านพักนายอำเภอ) เพื่อเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์ในการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมี ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดทั้งเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมของชาวนางรองให้คงอยู่สืบไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เมืองนางรองเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า มีประวัติศาสตร์ มีภาษานางรองเป็นถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นควรที่จะอนุรักษ์ให้คงอยู่ การที่ทุกภาคส่วนร่วมผลักดันให้มี ถนนคนเดิน”ถม หมืด ถม มอ Street.” เป็นที่เผยแพร่ของดีเมืองนางรอง ให้เป็นที่ประจักษ์เอื้อต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยรูปแบบ สีสันแปลกใหม่ น่าสนใจสร้างจุดขายได้อย่างลงตัวพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเมือง แห่งตำนาน ลูกหลานรัชกาลที่ 1 มุ่งสู่เมืองกีฬามาตรฐานโลก ที่เต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจ ร้อยยิ้ม มิตรภาพที่อบอุ่น

สำหรับบรรยากาศการเปิดถนนคนเดิน”ถม หมืด ถม มอ Street.” เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนให้ความสนใจเดินเบียดเสียดเข้าเที่ยวชม ชิม จับจ่ายสินค้าของกิน ของใช้ สินค้าพื้นบ้าน ของฝาก ของที่ระลึกกันอย่างเนืองแน่นโดยภายในมีการสาธิตและจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ของดีเมืองนางรองกว่า 500 ร้านค้า ซึ่งจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น.

1970424_589731701131048_5348541720545860831_n 10653621_850237145007964_2635817191014994932_n
ที่มา: http://region2.prd.go.th/ewt_news.php?nid=101329&filename=index