ติดเชื้อพุ่ง บุรีรัมย์สั่งปิด 4 หมู่บ้าน จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารให้ชาวบ้าน

0 166

คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.บุรีรัมย์ สั่งปิดหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ ห้ามเข้า-ออกเป็นเวลา 14 วัน หลังพบมีติดโควิด 38 ราย และมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมาก พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลด้านเสบียงอาหารให้ชาวบ้านทั้ง 676 ครัวเรือน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 30/2564 ลงวันที่ 12 ก.ค.2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม

ซึ่งมีเนื้อหา ระบุว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่บ้านเสม็ด หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 และบ้านโนนพลอย หมู่ที่ 19 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 38 ราย โดยมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ดังกล่าว

โดยมอบหมาย ให้นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งทางศูนย์ EOC จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการปิดหมู่บ้านเฉพาะบริเวณคุ้มบ้านเสม็ด หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 และบ้านโนนพลอย หมู่ที่ 19 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ที่มีประชากรประมาณ 676 หลังคาเรือน จำนวน 2,500 คน ตั้งแต่เวลา 21.00 น.วันที่ 12 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป จนครบ 14 วัน จากนั้นก็จะมีการประเมินสถานการณ์

ในส่วนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กิ่งกาชาด อำเภอเมือง และองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เสม็ด อ.เมือง จะรับผิดชอบในการจัดเสบียงอาหารมามอบให้แก่ประชาชนทั้ง 676 ครัวเรือน จึงอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนต้องให้ความร่วมมือ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน