ตารางเวลาเดินรถ บขส. กรุงเทพ-บุรีรัมย์

0

ช่วงนี้ใกล้เทศกาล ชาวบุรีรัมย์บางท่านอาจจะกำลังเตรียมวางแผนกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษานี้

ตารางเดินรถ นครชัยแอร์

gold Class (VIP) ราคาปกติ323 บาท Fiest Class ราคาปกติ 431 บาท ราคาสมาชิค 409 บาทนครชัยแอร์กรุงเทพ-บุรีรัมย์

บขส. บุรีรัมย์ หมอชิต 2 – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์

รังสิต-สถานีขนส่งผู้โดยสาร บุรีรัมย์

ตารางเวลาเดินรถ-บขส.กรุงเทพบุรีรัมย์