ตารางการบิน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 1-14 กุมภาพันธ์ 2564

0

เพื่อความสะดวกในการเดินทางปัจจุบันทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ได้แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนเวลาบินเพื่อให้เหมาะสม พร้อมกับมีข่าวดีมีรถตู้รับ-ส่งให้บริการจากสนามบิน-มาตัวเมือง

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ใส่ใจบริการรับใช้ชาวประชา ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ขอร่วมรณรงค์การควบคุมดูแลไม่ให้มีการขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการรวมถึงในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ตารางบิน เริ่ม 1-14 ก.พ. 64 นี้

สำหรับผู้ที่ไม่ได้พำนักในพื้นที่สีแดง แต่เดินทางโดยเครื่องบินมาจากกรุงเทพมหานคร ไม่ต้องกักตัว

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเที่ยวบินได้ที่
สายการบินนกแอร์ 044-666721
สายการบินไทยแอร์เอเชีย 044-634968