ตารางการบิน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เดือนมกราคม 2564

0

เพื่อความสะดวกในการเดินทางปัจจุบันทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ได้แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนเวลาบินเพื่อให้เหมาะสม พร้อมกับมีข่าวดีมีรถตู้รับ-ส่งให้บริการจากสนามบิน-มาตัวเมือง

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ใส่ใจบริการรับใช้ชาวประชา ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ขอร่วมรณรงค์การควบคุมดูแลไม่ให้มีการขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการรวมถึงในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ตารางบิน เริ่ม 1 มกราคม 2564 นี้

เริ่มวันนี้! บินกทม.ไป บุรีรัมย์ต้องกักตัว 14 วัน