ตรวจได้แล้ววันนี้! ผู้ประกอบการร้านอาหาร – รถเร่ ตรวจโควิดเพื่อขอใบรับรองปลอดเชื้อเปิดขายได้ 1 พ.ค. นี้

0 938

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิดให้บริการตรวจเชื้อ โควิด-19 แก่ผู้ประกอบการอาชีพค้าขาย (รถเร่ จำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ) ร้านอาหารในจังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ จะอนุญาตให้เปิดตลาดนัด ถนนคนเดิน จำหน่ายเฉพาะอาหารสด อาหารแห้ง และผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงเปิดให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ ในวันที่ 1 พ.ค. นี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการค้าขาย

โดยผู้ประกอบการจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพผ่านการรับรองปลอดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ปฏิบัติตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL อย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนในการรับบริการ

  1. ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องเป็นผู้ประกอบการค้าขาย รถเร่ จำหน่ายอาหารสด/อาหารแห้ง/อาหารปรุงสำเร็จ
    ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (ที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์) ในจังหวัดบุรีรัมย์
    รับบริการตรวจได้ที่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารจอดรถ ชั้น 1
    ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น.
  2. ค่าบริการตรวจท่านละ 500 บาท (เบิกคืนไม่ได้)
  3. ผู้ที่ผ่านการตรวจ ผลปกติ จะได้รับใบรับรองผ่านการตรวจในวันถัดไป
  4. ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างอำเภอ ติดต่อบริการตรวจได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. เป็นต้นไป

ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044-611-660

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ