ตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรรับเงินเยียวยา 4 สถานะนี้ทำให้ไม่ได้เงิน

0

เช็คให้ดี www.เยียวยาเกษตรกร.com มีสิทธิ์รับเงิน แต่ทำไมเงินไม่เข้า อาจเกิดจากความผิดพลาดทั้ง 4 ข้อนี้ก็เป็นได้

ภายหลังจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เริ่มทำการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้กว่า 10 ล้านรายภายในวงเงินกว่า 1.5 แสนล้านบาท โดยเกษตรกรต้องลงทะเบียนผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ซึ่งเริ่มมีการโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมาแล้ว

ทางด้าน แฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกรณี ตรวจสอบสถานะเกษตรกรรับเงินเยียวยา ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ แต่ไม่ได้เงิน แล้วให้รีบติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี โดยมี 4 สถานะ ดังต่อไปนี้

1. ท่านได้รับสิทธิ์ โอนเงินไม่สำเร็จ บัญชีปิดไปแล้ว โปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี
หมายความ คือ บัญชีที่ท่านใช้รับเงินนั้นเป็นบัญชีเก่า ถูกปิดไปแล้ว เนื่องมาจากไม่มีเงินและไม่เคลื่อนไหวมาอย่างน้อย 1 ปี แนะนำให้ท่านรีบติดต่อธนาคาร

2. ท่านได้รับสิทธิ์ โอนเงินไม่สำเร็จ บัญชีถูกอายัด โปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี
หมายความ คือ บัญชีที่ท่านให้มานั้นถูกอายัด อาจจะเพราะคำสั่งทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง แนะนำให้ท่านติดต่อธนาคาร

3. ท่านได้รับสิทธิ์ โอนเงินไม่สำเร็จ เลขที่บัญชีผิด โปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี
หมายความ คือ บัญชีที่ท่านให้มานั้นเป็นเลขบัญชีที่ผิด แนะนำให้ท่านกรอกเลขบัญชีใหม่

4. ท่านได้รับสิทธิ์ โอนเงินไม่สำเร็จ บัญชีไม่เคลื่อนไหว โปรดติดต่อธนาคาร
หมายความ คือ บัญชีของท่านไม่เคลื่อนไหวมาเป็นเวลานาน จนทำให้การโอนเงินไม่สำเร็จ แนะนำให้ท่านตรวจสอบบัญชีอีกครั้ง หรือติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี

สำหรับวิธีตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร มีดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือ (คลิกที่นี่)

2. กดคลิกคำว่า “ตรวจสอบผลการโอนเงิน”

3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน (เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว)

4. กรอกหมายเลข 4 ตัว รหัสความปลอดภัย (โดยจะขึ้นตัวเลข 4 ตัว ด้านบนช่องกรอก)

5. คลิกว่า “ตรวจสอบ”

6. เมื่อท่านได้รับสิทธิ์ เว็บไซต์จะขึ้นหน้าสถานะการโอน พร้อมรายละเอียดสถานะ.

ข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์