ชุมชนท่องเที่ยวบ้านซับสมบูรณ์ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

0

เที่ยวชุมชน นอนโฮมสเตย์ ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านซับสมบูรณ์ เก็บเห็ดโคนญี่ปุ่น ชิมกล้วยหอมน้ำแร่

“บุรีรัมย์” .. ก็มีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาตินะ!

ทริปนี้.. พามาเที่ยวที่ #ชุมชนท่องเที่ยวบ้านซับสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์ เป็นชุมชนเล็กๆ อยู่ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

บรรยากาศของชุมชนแห่งนี้ จะโอบล้อมด้วย พื้นที่ไร่มัน สวนผลไม้ และ สวนยางพารา คนในชุมชนส่วนใหญ่ มีอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ทำนา เพาะเห็ด มีวิถีชุมชนที่เรียบง่าย

#จุดเด่น ของชุมชนแห่งนี้ คือ เป็นแหล่งเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น และ มีบ่อน้ำแร่จากธรรมชาติ ที่ใช้ในการรดน้ำเห็ด ทำให้เห็ด มีรสชาติ กรอบ หวาน กว่าที่อื่นอีกด้วย

ที่นี่.. มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจมากมาย โดยกิจกรรมท่องเที่ยว ก็จะได้นั่งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง เป็นพาหนะในการเดินทางไปตาม จุดท่องเที่ยวต่างๆ ภายในชุมชน เช่น การเรียนรู้วิธีเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดนางฟ้า ศูนย์เรียนรู้การประมง บ่อน้ำแร่ผุดธรรมชาติ สวนผลไม้นานาชนิด ที่ใช้น้ำแร่ในการให้น้ำ เป็นต้น

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง
อาหารพื้นถิ่นของชุมชนบ้านซับสมบูรณ์
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ, มหาสมุทร, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง (กระชังปลา)
ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นพืช, บ้าน และสถานที่กลางแจ้ง
มีโฮมเตย์ของชุมชน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
สาธิตการเพาะเห็ด แปรรูปการทำแหนมเห็ด และ น้ำพริกเห็ด

การเดินทางไปยังชุมชนท่องเที่ยวบ้านซับสมบูรณ์

จาก ถนนสายโชคชัย-เดชอุดม บริเวณสามแยกบ้านหัวถนน จะมีเส้นทางถนนสายหัวถนน-ดอนอะราง ผ่านเขตตำบลโกรกแก้ว ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ บ้านขลุงไผ่ แล้วเข้าเขตตำบลทุ่งจังหัน บ้านทวีทรัพย์ หนองหิน ซับสมบูรณ์ เป็นถนนราดยาง มีระยะทางจากบ้านหัวถนน ถึง ซับสมบูรณ์ ประมาณ 21 กิโลเมตร และมีถนนลูกรังสาย รพช.จาก บ้านซับสมบูรณ์ ถึง บ้านทุ่งจังหัน ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

ขอบคุณเพจ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านซับสมบูรณ์ บุรีรัมย์