ชาวโนนดินแดงแสดงพลังทวงคืนป่าดงใหญ่

0

บุรีรัมย์ – ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน อ.โนนดินแดง กว่า 1,000 คนร่วมแสดงพลัง เดินรณรงค์ทวงคืนป่าดงใหญ่ ที่ถูกชาวบ้านบุกรุกครอบครอง พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณปกป้องผืนป่ามรดกโลกไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย ล่าสุดยังมีชาวบ้านฝ่าฝืนทำกินในป่าอยู่กว่า 20 ครัวเรือน

(24 ก.ค.) ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำลำนางรอง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ระดมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อปพร. ประชาชน และนักเรียนนักศึกษากว่า 1,000 คน ร่วมเดินรณรงค์จากบริเวณหน้าตลาดเก่ามายังที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ ที่ได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก

557000008676601ทั้งยังเป็นแสดงพลังทวงคืนผืนป่าที่ถูกชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ 6 กลุ่ม อ้างไม่มีที่ทำกินเข้าไปบุกรุกจับจองแผ้วถางป่า สร้างที่อยู่อาศัยและปักหลักทำกินมาตั้งแต่ปี 2546 รวมถึงปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนร่วมกันอนุรักษ์หวงแหนป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ ซึ่งเป็นสมบัติที่มีค่าของประเทศและของโลก กิจกรรมดังกล่าวมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มาร่วมแสดง พร้อมร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “จะร่วมกันปกป้อง รักษาทรัพยากรป่าไม้ จะไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า จะฟื้นฟูป่าดงใหญ่แหล่งต้นน้ำลำธารให้สมบูรณ์สืบไป และจะเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

ล่าสุดขณะนี้ยังมีชาวบ้านที่เข้าไปบุกรุกจับจองสร้างที่อยู่อาศัยและทำกินในเขตป่าดงใหญ่กว่า 20 ครัวเรือนที่ยังไม่ยอมออกจากป่า โดยอ้างว่าจะขอเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อน แม้ทางภาครัฐยืนยันจะต้องใช้หมายบังคับคดีกับกลุ่มผู้ยังฝ่าฝืนคำพิพากษาศาลในวันพรุ่งนี้ (25 ก.ค.) ก็ตาม นายวิทยากล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อแสดงพลังทวงคืนผืนป่าดงใหญ่ที่มรดกโลก พร้อมปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนร่วมกันปกป้องรักษาผืนป่าดังกล่าวไม่ให้กลุ่มบุคคลใดเข้าไปบุกรุกครอบครอง เพราะที่ผ่านมามีชาวบ้านบางกลุ่มเข้าไปบุกรุกจับจองแผ้วถางป่า สร้างที่อยู่อาศัยและทำกิน ป่ามีสภาพเสื่อมโทรม ทั้งยังมีสารเคมีตกค้าง ส่งผลกระทบต่อแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าด้วย

ที่มา: http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000083973