จ.บุรีรัมย์ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดวงโยธวาทิตโลกครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ตอกย้ำเป็นเมืองกีฬามาตรฐานโลก

0 786

เมื่อวันที่ (13 ต.ค.57) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเมืองแปะ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดการประกวดวงโยธวาทิตโลก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมวงโยธวาทิตโลกประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับฟังพร้อมเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันในทุกด้าน เช่นสถานที่พัก สถานที่ฝึกซ้อม การเดินทาง การดูแลด้านความปลอดภัย การจราจร และหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน รวมไปถึงแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์

จ.บุรีรัมย์ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดวงโยธวาทิตโลกครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ตอกย้ำเป็นเมืองกีฬามาตรฐานโลก
เมื่อวันที่ (13 ต.ค.57) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเมืองแปะ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดการประกวดวงโยธวาทิตโลก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมวงโยธวาทิตโลกประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับฟังพร้อมเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันในทุกด้าน เช่นสถานที่พัก สถานที่ฝึกซ้อม การเดินทาง การดูแลด้านความปลอดภัย การจราจร และหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน รวมไปถึงแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ซึ่งเป็นโอกาสอันดีทางสมาคมวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย เชื่อมั่นและเลือกจังหวัดบุรีรัมย์จัดประกวดโยธวาทิตโลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาจังหวัดสู่เมืองกีฬามาตรฐานโลกเชื่อมโยงกับการ ท่องเที่ยว นอกจากจะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีจิตใจที่อ่อนโยน มีสมาธิ มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้ลูกหลานชาวบุรีรัมย์ รวมถึงเด็กและเยาวชนในประเทศไทยหันมาสนใจ ฝึกซ้อมพัฒนาทักษะยกระดับสู่สากล
ด้านนายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมวงโยธวาทิตโลกประเทศไทย เปิดเผยว่า การประกวดวงโยธวาทิตโลก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 “Thailand world Music Championship 2014” (TWMC 2014) จะเริ่มขึ้นในระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2557 ที่สนามฟุตบอลไอโมบาย สเตเดี้ยม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าชมฟรีตลอดรายการ ซึ่งจะมีวงโยธวาทิตจากนานาประเทศเข้าร่วมประกวดกว่า 40 วง แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1.) ประเภท Marching Show Band 2.) ประเภท Street Parade 3.)ประเภท Music Battle ซึ่งในอนาคต ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของการประกวดในภาคพื้นเอเชียอีกด้วย
n20141014085231_927569