จันทร์ซ้อนจันทร์ วิธีอาบน้ำจันทร์แบบง่ายๆที่บ้าน พร้อมคาถาเสริมความปัง

0

สุดยอดมหาฤกษ์ จันทร์ซ้อนจันทร์ เสริมโชคลาภมหาเมตตา

ขั้นตอนการอาบน้ำเพ็ญ
ที่บ้าน ด้วยตนเอง (เริ่มเวลา ประมาณ 5 ทุ่ม)
1.เตรียมน้ำสะอาดในภาชนะที่เหมาะสมและนำไปวางตากแสงจันทร์
ไม่ให้อยู่ใต้ชายคาหรือมีเงาต้นไม้บดบัง (ถ้ามีน้ำมนต์ นำมาผสมได้เลย)

2.เตรียมสิ่งของเพื่อเสริมพลังให้ตัวเอง
เช่น พระพุทธรูป เทพพรหม
เครื่องรางของขลัง อุปกรณ์ทำมาหากินมาวางพร้อมกับขันน้ำมนต์
เตรียมคอกไม้ 5 ดอก เทียนขาว 1 เล่ม (ถ้าไม่สะดวก สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้)

3.เวลา 5ทุ่ม 40
ก็เริ่มอุดเทียนน้ำมนต์
ให้น้ำตาเทียนหยดลงในภาชนะ
ที่เราลองน้ำโรยดอกไม้ 5 ดอก
ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในน้ำ
แล้วบริกรรมคาถา
คาถาอภยปริตร ยัมทุน (สวด1จบ)
ยันทุนนิมิตตัง อะจะมังคะลัญจะ
โย อามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย อามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโร
ปาปัคคะโน ทุสสุปินัง อะกันตั้ง
รัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมัตตัว อะวะมังคะลัญจะ
โย อามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสิปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

4.พอเงาของแสงจันทร์สะท้อนลงในน้ำในภาชนะที่เตรียมไว้
การเริ่มตักน้ำรดศีรษะ ล้างหน้า อาบตัว
พูดแต่สิ่งดีๆ ให้สวย ให้รวย ให้ผิวพรรณผุดผ่อง
เป็นอันเสร็จพิธี

คาถาสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ (วันอื่นท่องได้)
ท่อง 15 จบ
อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา
(คาถากระทู้เจ็ดแบก)
เสริมบารมี ความคงกระพัน แคล้วคลาด

คาถาจันทร์เพ็ญ
ท่อง 15 จบ
ปุญณะจันโท วิชานันเต
วิสุทรีสาวะ โภ วะโร
พุทโร สัทธัมมะรังสี
มุนิโน มัตคะเกสกัง

ท่องเรียบร้อย
ทำจิตให้เป็นสมาธิ
ตั้งจิตอฐิษฐาน น้อมนำ
บารมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
และขอพร นึกถึงแต่สิ่งดีๆที่เป็นมงคล
ขอให้พิธีนี้เสริมพลัง บารมี-เมตตา
ทรัพย์ สุขภาพ ความรัก
สมความตั้งใจ

ขอบคุณ Bright TV

*เป็นความเชื่อส่วนบุุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ