จอโลกเศรษฐกิจ เที่ยง : “บุรีรัมย์โมเดล” 3ตค.57

0

จอโลกเศรษฐกิจ เที่ยง : “บุรีรัมย์โมเดล” ต้นแบบการสร้างเมืองใหม่, เปิดศักยภาพ “ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต”
ข่าวเศรษฐกิจประจำวันกับคุณบัญชา ชุมชัยเวทย์
ช่องทางออกอากาศ : [THAI TV3]