การรถไฟ งดเดินรถ 42 ขบวนทั่วประเทศ ป้องกันโควิด-19 ระบาด

0

การรถไฟ งดเดินรถ จำนวน 42 ขบวน ป้องกันโควิด เปิดให้ผู้โดยสารนำตั๋วมารับเงินคืนได้เต็มราคาที่สถานีทั่วประเทศ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) ที่ต้องการ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รฟท. จึงประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยวที่ให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 12 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.เป็นต้นไป และขบวนรถเชิงพาณิชย์ 30 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.-28 ก.พ.  โดยขบวนรถท่องเที่ยวที่งดเดิน 12 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 997/998 กรุงเทพ–พลูตาหลวง–กรุงเทพ, ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 909/910 กรุงเทพ–น้ำตก–กรุงเทพ, ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911/912 กรุงเทพ–สวนสนประดิพัทธ์–กรุงเทพ

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 915/916  กาญจนบุรี–น้ำตก–กาญจนบุรี, ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 921/926  กรุงเทพ–โคกสลุง-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์–กรุงเทพ, ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่  923/928 กรุงเทพ–โคกสลุง-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์–กรุงเทพ (เที่ยว 2)

ส่วนขบวนรถเชิงพาณิชย์ที่งดเดินในเส้นทางสายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ รวม 30 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 8 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10 (อุตราวิถี) กรุงเทพ–เชียงใหม่–กรุงเทพ, ขบวนรถด่วนที่ 51/52 กรุงเทพ–เชียงใหม่–กรุงเทพ, ขบวนรถเร็วที่ 107/108 กรุงเทพ–เด่นชัย–กรุงเทพ และขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ–เชียงใหม่–กรุงเทพ
 

ขณะที่รถไฟสายอีสาน 12 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23/24 (อีสานวัตนา) กรุงเทพ–อุบลราชธานี–กรุงเทพ, ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25/26 (อีสานมรรคา)

กรุงเทพ–หนองคาย–กรุงเทพ, ขบวนรถด่วนที่ 71/72  กรุงเทพ–อุบลราชธานี–กรุงเทพ, ขบวนรถด่วนที่ 75/76  กรุงเทพ–หนองคาย–กรุงเทพ, ขบวนรถเร็วที่ 139/140

 กรุงเทพ–อุบลราชธานี–กรุงเทพ และขบวนรถเร็วที่ 145/146  กรุงเทพ–อุบลราชธานี–กรุงเทพ

ส่วนรถไฟสายใต้ 10 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 (ทักษิณารัถย์) กรุงเทพ–ชุมทางหาดใหญ่–กรุงเทพ, ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39/40  กรุงเทพ–สุราษฎร์ธานี–กรุงเทพ, ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/44

กรุงเทพ–สุราษฎร์ธานี–กรุงเทพ, ขบวนรถด่วนที่ 83/84  กรุงเทพ–ตรัง–กรุงเทพ และขบวนรถเร็วที่ 175/176  ชุมทางหาดใหญ่–สุไหงโก-ลก–ชุมทางหาดใหญ่

โดยผู้โดยสารสามารถนำตั๋วโดยสารมาติดต่อขอรับเงินคืนได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษทุกสถานีทั่วประเทศ