พช.บุรีรัมย์ จัดประกวดผ้าไทยเอกลักษณ์พื้นถิ่นบุรีรัมย์ ยิ่งใหญ่ ภายใต้โครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

0 419

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
พช.บุรีรัมย์ จัดประกวดผ้าไทยเอกลักษณ์พื้นถิ่นบุรีรัมย์ยิ่งใหญ่ ภายใต้โครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี ถนนคนเดินเซราะกราว อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมประกวดผ้าภายใต้โครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน”

ในกิจกรรมมีการนำเสนอวิดีทัศน์ ตำนานผ้าไหมบุรีรัมย์ซึ่งร้อยเรียงจากวิถีชีวิตแห่งชนเผ่าเป็นเรื่องราวตำนานผ้าลายเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปของจังหวัดบุรีรัมย์ และมีการแสดงแบบผ้าจากกลุ่มโชนอำเภอต่าง ๆ ดังนี้
1. การแสดงแบบผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดงเอกลักษณ์บุรีรัมย์ รหัสผ้า บร01 ของกลุ่มอำเภอนาโพธิ์ อำเภอสตึก อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอพุทไธสง และ อำเภอแคนดง
2. การแสดงแบบผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอกคู่ตีนแดง ผ้าเอกลักษณ์บุรีรัมย์ รหัสผ้า บร02 ของอำเภอเมืองฯ อำเภอบ้านด่าน อำเภอกระสัง อำเภอพลับพลาชัย และอำเภอห้วยราช
3. การแสดงแบบผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดง ผ้าเอกลักษณ์บุรีรัมย์ รหัสผ้า บร03 ของกลุ่มอำเภอนางรอง อำเภอลำปลายมาศ อำเภอชำนิ อำเภอหนองกี่ อำเภอหนองหงส์ และอำเภอโนนสุวรรณ
4. การแสดงแบบผ้าไหมพื้นถิ่นกลุ่มอำเภอประโคนชัย อำเภอลำปลายมาศ อำเภอละหานทราย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอปะคำ และอำเภอโนนดินแดง ซึ่งมีผ้าพื้นถิ่นคือผ้าไหมลายผักกูดจำนวน 1 คู่ ผ้าไหมอรพิมพ์ทับทิมโกเมน 1 คู่ ผ้าไหมมัดหมี่ลายขันหมากทองจำนวน 1 คู่

ทั้งนี้มีการแสดงแบบกิตติมศักดิ์ซึ่งผู้แสดงแบบรับเชิญจำนวน 4 คู่จากบุคคลสำคัญและแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งนำโดยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นางธัญญลักษณ์ หัตถาธยากูล

โดยนายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวรายงานถึงความสำคัญในการประกวดผ้าเอกลักษณ์บุรีรัมย์ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะผ้าไทยตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ลงนามความร่วมมือในการรณรงค์ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อให้ประชาชนข้าราชการ และเอกชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

 และพร้อมกันนี้ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญและเชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกันในการสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการเผยแพร่ เอกลักษณ์ ความเป็นบุรีรัมย์ อีกด้วย

comments