ผู้รับอิ่มใจ ผู้ให้อิ่มเอม! นางรองจัดตั้งตู้ปันสุขเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

0 572

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.00 น. กลุ่มผู้ประกอบการในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันจัดตั้งตู้ปันสุข ที่บริเวณ 7-11 คิวรถเล็ก (ตลาดเช้านางรอง) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 โดยภายในตู้ได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ให้ผู้เดือดร้อนสามารถมาหยิบได้เพื่อประทังความเดือดร้อน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยผู้ที่อยากจะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนั้น สามารถนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีพ มาใส่ในตู้ได้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องในเขตอำเภอนางรองที่ได้รับผลกระทบได้

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ขอบคุณเพจ นางรองบ้านเอ๋ง