บุรีรัมย์ยูไนเต็ด ซิวอันดับ 1 เทพจอมยุทธการตลาด

0 699

“สุดยอด 10 จอมยุทธการตลาด” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ทุกฝ่ายร่วมกันรังสรรค์ให้เป็นต้นแบบสำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ โดยมีองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันนำเสนอเนื้อหาด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังผ่านคลื่น

นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท กล่าวว่า การมอบรางวัล “สุดยอด 10 จอมยุทธการตลาด” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ทุกฝ่ายร่วมกันรังสรรค์ให้เป็นต้นแบบสำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ โดยมีองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันนำเสนอเนื้อหาด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังผ่านคลื่นข่าว F.M. 100.5 News Network เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนทั่วไปนำเนื้อหา สาระ ความรู้ จากประสบการณ์ตรงของผู้นำองค์กรชั้นนำระดับประเทศไปเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งาน พัฒนา ต่อยอดธุรกิจให้เข้มแข็งนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจในอนาคต

comments

แหล่ง Freedom Thailand