“บุรีรัมย์เมืองน่ารื่นรมย์ ” ติดอันดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย

0 143

-Advertisement-

สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศ เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่าประเทศไทยมีจำนวนราษฎรรวมทั้งสิ้น 66,558,935 คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติไทย 65,614,157 คน (ชาย 32,110,775 คน, หญิง 33,503,382 คน) และราษฎรที่ไม่ได้สัญชาติไทย 944,778 คน (ชาย 494,325 คน, หญิง 450,453 คน)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพสำหรับ 10 จังหวัด ที่มีประชากรรวมเยอะที่สุดในประเทศไทย ได้แก่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ bangkok
  • อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร 5,666,264 คน (สัญชาติไทย 5,556,631 คน, ไม่ได้สัญชาติไทย 109,633 คน)
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นครราชสีมา
  • อันดับ 2 นครราชสีมา 2,648,927 คน (สัญชาติไทย 2,644,345 คน, ไม่ได้สัญชาติไทย 4,582 คน)
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • อันดับ 3 อุบลราชธานี 1,878,146 คน (สัญชาติไทย 1,870,551 คน, ไม่ได้สัญชาติไทย 7,595 คน)
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • อันดับ 4 ขอนแก่น 1,802,872 คน (สัญชาติไทย 1,799,516 คน, ไม่ได้สัญชาติไทย 3,356 คน)
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • อันดับ 5 เชียงใหม่ 1,779,254 คน (สัญชาติไทย 1,631,248 คน, ไม่ได้สัญชาติไทย 148,006 คน)
เพิ่มเพื่อน
ในภาพอาจจะมี กลางคืน และ สถานที่กลางแจ้ง
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เมืองบุรีรัมย์
  • อันดับ 6 บุรีรัมย์ 1,595,747 คน (สัญชาติไทย 1,593,826 คน, ไม่ได้สัญชาติไทย 1,921 คน)
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • อันดับ 7 อุดรธานี 1,586,646 คน (สัญชาติไทย 1,579,105 คน, ไม่ได้สัญชาติไทย 7,541 คน)
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นครศรีธรรมราช
  • อันดับ 8 นครศรีธรรมราช 1,561,927 คน (สัญชาติไทย 1,558,897 คน, ไม่ได้สัญชาติไทย 3,030 คน)
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ chonburi thailand
  • อันดับ 9 ชลบุรี 1,558,301 คน (สัญชาติไทย 1,537,756 คน, ไม่ได้สัญชาติไทย 20,545 คน)
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ศรีสะเกษ
  • อันดับ 10 ศรีสะเกษ 1,472,859 คน (สัญชาติไทย 1,471,658 คน, ไม่ได้สัญชาติไทย 1,201 คน)

ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด คือจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 193,305 คน แบ่งเป็นสัญชาติไทย 191,486 คน ไม่ได้สัญชาติไทย 1,819 คน และจังหวัดระนอง ซึ่งมีประชากรรวม 193,370 คน แบ่งเป็นสัญชาติไทย 178,273 คน ไม่ได้สัญชาติไทย 15,097 คน

BLT Bangkok

comments