แท็กการท่องเว็บ

ไรเดอร์ส่งอาหาร

‘สหภาพไรเดอร์ ใต้-อีสาน ’ ลั่นระฆังรบ ‘หยุดส่งอาหาร’ ต่อรองนายจ้าง ขูดรีดแรงงาน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม สหภาพไรเดอร์ (Freedom Rider Union) นำโดยสหภาพไรเดอร์ภาคใต้ ประกาศลั่นระฆังรบ นัดหยุดงานในช่วงเวลาเร่งด่วน ระหว่าง 11.00 น. – 12.59 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการสั่งอาหารมากที่สุดผ่านแพลตฟอร์มบริการส่งอาหาร ทั้งนี้