แท็กการท่องเว็บ

แก้ภัยแล้ง

เปิดหน่วยฝนหลวงช่วยแก้ภัยแล้ง-ฝุ่นพิษ จ.บุรีรัมย์ 3-16 ก.พ. นี้

โดยปกติแล้ว แผนเปิดหน่วยฝนหลวงประจำปี จะเริ่มวันที่ 1 มีนาคม แต่ในปีนี้จะเลื่อนเร็วขึ้นมาเป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝุ่นละออง PM 2.5 สำหรับการเปิดหน่วยฝนหลวง วันที่ 3-16 กุมภาพันธ์ จะเปิดหน่วยปฏิบัติการ 6