แท็กการท่องเว็บ

เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท

จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดกิจกรรมโครงการถนนคนเดินจังหวัดบุรีรัมย์:เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท…

จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดกิจกรรมโครงการถนนคนเดินจังหวัดบุรีรัมย์:เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท โดยร่วมมือกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบุรีรัมย์ได้มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ…