แท็กการท่องเว็บ

เงินงู้ออมสิน

ออมสิน เปิดลงทะเบียน เงินกู้ฉุกเฉิน อีกรอบวันนี้ หลังเว็บล่ม

ออมสิน เผยวันนี้ เปิดลงทะเบียน เงินกู้ฉุกเฉิน อีกรอบ เริ่ม 08.00 น.เป็นต้นไป หลังประชาชนแห่ลงทะเบียนวันแรกจนเว็บล่ม ระบุปรับปรุง-เพิ่มประสิทธิภาพแล้ว จากกรณี ธนาคารออมสิน ปล่อย เงินกู้ฉุกเฉิน วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย