แท็กการท่องเว็บ

สุดยอด 10 จอมยุทธการตลาด

บุรีรัมย์ยูไนเต็ด ซิวอันดับ 1 เทพจอมยุทธการตลาด

“สุดยอด 10 จอมยุทธการตลาด” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ทุกฝ่ายร่วมกันรังสรรค์ให้เป็นต้นแบบสำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ โดยมีองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันนำเสนอเนื้อหาด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังผ่านคลื่น