แท็กการท่องเว็บ

สนามบิน บุรีรัมย์

พลิกโฉมเซาะกราว… ทุ่มงบ 140 ล้าน ขยายสนามบินบุรีรัมย์

โดยเตรียมขยายอาคารผู้โดยสาร ขยายลานจอดจาก 80 x 120 เป็น 120 x 140 เมตร เพิ่มทางขับอีก 1 เส้นทาง ด้วยงบประมาณ 90 ล้านบาท พร้อมขยายอาคารพักผู้โดยสาร