แท็กการท่องเว็บ

ว่าวอีสานบุรีรัมย์

นับถอยหลัง มหกรรมว่าวอีสาน ห้วยราช สัมผัสลมหนาว เคล้าวิถีชาวอีสาน 19-20 ธันวาคม 2558

ใกล้เข้ามาแล้ว งานมหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ ณ อำเภอห้วยราช ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวจัง­หวัด หลายหมู่บ้าน ชุมชน…

เชิญเที่ยวงาน มหกรรมว่าวอีสาน ห้วยราช “นอนดูดาว ชมว่าวกลางคืน”…

ใกล้เข้ามาแล้ว งานมหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ นอนดูดาว ชมว่าวกลางคืน ครั้งที่ 28 อำเภอห้วยราช จ.บุรีรัมย์ จัดงานประเพณี "มหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ นอนดูดาว ชมว่าวกลางคืน" ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬากลางอำเภอห้วยราช(ข้าง ม.รามฯ) อ.ห้วยราช…