แท็กการท่องเว็บ

ลิเกบุรีรัมย์

ลิเก”กล้วยหอม บรรจงศิลป์”สุดยอดลิเก คิวการแสดงที่จองกันข้ามปีเลยทีเดียว

ลิเก มาจาก จิเก คือ การสวดสรรเสริญพระเจ้าของชาวไทยมุสลิม ผสมผสานกับละครรำของไทย จนเกิดเป็นละครแบบใหม่ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ และเป็นที่นิยมของชาวบ้านมาจนถึงปัจจุบัน ลิเกคณะกล้วยหอม บรรจงศิลป์ ตั้งอยู่ 283 ม.5 บ้านบุ